Ürünler


Özellikle tersane ve havacılık sektöründe karşılaşılan en büyük problemlerden biri, önemli sevkiyat hacmi gerektiren geniş açıklıklı hangar binalarının söz konusu cephelerinin dış etkilerden korunmak adına örtülmesidir. Bilinmektedir ki halen bu tür binalarda katlamalı branda, geçici duvar gibi hem uzun ömürlü olmayan, hem de zaman ve maliyeti önemli ölçüde arttıran ürünler kullanılmaktadır. Bu noktada Çağın Grup, uyguladığı çözümler ile ister insan gücü ile manuel olarak, ister motor gücü ile mekanik olarak çalışabilen büyük ebatlı hangar kapılarını üretebilmektedir. Herhangi bir boyut kaygısı olmadan binanın kullanım amacı ve müşteri talebine göre tasarlanan kapılar, işletme sahiplerine büyük kolaylıklar getirmektedir.

Top